Παράσταση Σε Ελέγχους

Σε περίπτωση που στην επιχείρηση σας πραγματοποιηθεί φορολογικός έλεγχος, το εξειδικευμένο προσωπικό της KM Services αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, όπως διασταύρωση στοιχείων και προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, με σκοπό την πλήρη υποστήριξη της επιχείρησης σας και την αποφυγή οικονομικής επιβάρυνσης (πρόστιμα).

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας