Η εταιρεία μας στελεχωμένη με καταρτισμένους συνεργάτες προσφέρει ολοκληρωμένες λογιστικές, φοροτεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Εγγυημένες λύσεις για επιχειρήσεις

Σύσταση – Έναρξη Επιχειρήσεως

Αναλαμβάνουμε την εξ ολοκλήρου ίδρυση της εταιρίας σας μέχρι και την απόδοση Α.Φ.Μ. με όλες τις νόμιμες διαδικασίες.

Οργάνωση Επίβλεψη Λογιστηρίου

Γνωρίζουμε άριστα πως να προφυλάξουμε την επιχείρηση σας. Οργάνωση και διατήρηση σε υψηλό επίπεδο του λογιστηρίου σας. 

Μισθοδοσία

Παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες στη διαχείριση της Μισθοδοσίας και στη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού για οποιαδήποτε μορφή εταιρειών.

MyData

Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες μετάβασης στην ψηφιακή πλατφόρμα.

Μας εμπιστέυονται πάνω από

1

Επιχειρήσεις

Θέλετε να είστε ένας από αυτούς;

Επικοινωνήστε μαζί μας.

Εταιρικό προφίλ

Η εταιρία μας στελεχωμένη με καταρτισμένους συνεργάτες προσφέρει ολοκληρωμένες λογιστικές, φοροτεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Η πολυετής εμπειρία μας και η συνεχής παρακολούθηση των αλλαγών σε όλο το φάσμα των φορολογικών, λογιστικών και εργατικών θεμάτων μας δίδει τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε στις ανάγκες κάθε μορφής και μεγέθους επιχείρησης δίδοντας λύσεις στα επίκαιρα θέματα που τις απασχολούν. Με τη συνεργασία μας με έμπειρους νομικούς εξειδικευμένους σε φορολογικά θέματα αντιμετωπίζουμε καταστάσεις νομικών θεμάτων με προσφυγές ή αγωγές όταν απαιτείται.