Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος

Η φορολογική δήλωση είναι η ηλεκτρονική δήλωση των φορολογουμένων νομικών προσώπων που συμπληρώνεται και υποβάλλεται κατ’ έτος στις αρμόδιες φορολογικές Αρχές. Στις δηλώσεις αυτές αναγράφονται όλα τα εισοδήματα του προηγούμενου οικονομικού έτους. Η ηλεκτρονική υποβολή καθίσταται υποχρεωτική για κάθε υπόχρεο που ασκεί επιχείρηση, ή επάγγελμα, καθώς και οι δηλώσεις υπόχρεων που υποβάλλονται από εξουσιοδοτημένους λογιστές.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας