Τροποποίηση Επιχειρήσεως

Οι σύγχρονες ευμετάβλητες συνθήκες της αγοράς ωθούν σε μεταβολές της δραστηριότητας των εταιρειών. Συχνά, οι επιχειρησιακές αυτές αλλαγές πρέπει να αποτυπώνονται και στο νόμιμο καταστατικό βάσει του οποίου λειτουργεί η εταιρεία. Η τροποποίηση του καταστατικού μπορεί να περιλαμβάνει περιορισμένες ή εκτεταμένες αλλαγές σε άρθρα που αφορούν την επωνυμία, τον διακριτικό τίτλο, την έδρα, τους σκοπούς δραστηριότητας, τους εταίρους ή το εταιρικό κεφάλαιο, τη δυνατότητα εκπροσώπησης, τα κέρδη, τη διαχείριση ή την εκκαθάριση/λύση της εταιρείας σας. Κάθε τροποποίηση του καταστατικού γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη των εταίρων και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του καθενός.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας