Τήρηση Απλογραφικών Και Διπλογραφικών Βιβλίων

Η τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι για την έννομη λειτουργία της εταιρίας σας, καθώς γίνεται η μηχανογραφημένη απεικόνιση των συναλλαγών δίνοντας την πλήρη και άμεση εικόνα της επιχείρησης.
Στην KMservices, αντιλαμβανόμενοι την σπουδαιότητα της, δεσμευόμαστε για την σωστή τήρηση των βιβλίων σας σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) αλλά και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.).

Επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία

Ατομική επιχείρηση
Ο.Ε.
Ε.Ε.

Επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία

Ε.Π.Ε.
Ι.Κ.Ε.
Α.Ε.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας