Ρύθμιση – Διακανονισμός Οφειλών

Είναι η ένταξη των οφειλών, ληξιπρόθεσμων και μη, σε μηνιαίες δόσεις με χαμηλό επιτόκιο, που έχουν οριστεί από το κράτος.
Στην KMservices σας ενημερώνουμε για τις επιλογές που σας προσφέρονται και σας βοηθάμε να βρείτε τον πιο συμφέροντα διακανονισμό για την ρύθμιση των οφειλών της εταιρείας σας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας