Συχνές Ερωτήσεις

Βρείτε απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες μας.

Χρήσιμες Πληροφορίες

1Τι είναι το GDPR και πώς επηρεάζει τις επιχειρήσεις;

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ στοχεύει στη διεύρυνση της προστασίας των δεδομένων στην εποχή των big data και του cloud computing, εξασφαλίζοντας ότι η προστασία των δεδομένων αποτελεί θεμελιώδες βασικό δικαίωμα, το οποίο ρυθμίζεται με συνέπεια σε όλη την Ευρώπη. Στόχος του είναι να διευκολύνει τη ροή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ ενδυναμώνοντας παράλληλα τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων καθώς και το νομικό πλαίσιο σε όλα τα κράτη – μέλη.

O Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων εφαρμόζεται σε όλους τους φορείς (ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις, κρατικές αρχές, συλλόγους, Ξενοδοχεία, ηλεκτρονικά καταστήματα κ.λπ.), οι οποίοι διαχειρίζονται, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν και διακινούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε έχουν έδρα και δραστηριότητα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε όχι, εφόσον τα δεδομένα αφορούν Ευρωπαίους πολίτες ή σχετίζονται με οποιουδήποτε είδους υπηρεσίες και αγαθά προς Ευρωπαίους πολίτες.

Σε ότι αφορά τα προσωπικά δεδομένα οι επιχειρήσεις καλούνται :

 • Να τα συλλέγουν για συγκεκριμένο νόμιμο σκοπό και μόνο όσα εξ’ αυτών είναι απαραίτητα.
 • Να μην τα υποβάλουν σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο με το σκοπό.
 • Να τα επικαιροποιούν.
 • Να τα αποθηκεύουν για το μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα που απαιτείται.
 • Να λαμβάνουν – κατά περίπτωση – την ελεύθερη και σαφή συγκατάθεση των φυσικών προσώπων.
 • Να τα μεταφέρουν σε χώρες εκτός ΕΕ μόνον υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
 • Να παρέχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σε συνεργάτες τους μόνον υπό συγκεκριμένες συνθήκες και εφόσον αυτοί αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή τους με το νέο κανονισμό.
 • Να αναπτύξουν ηλεκτρονικά εργαλεία για την έγκαιρη και δωρεάν ανταπόκριση σε αιτήματα για: Ανάκληση της συγκατάθεσης, πρόσβαση στα δεδομένα, διόρθωση των δεδομένων, διαγραφή των δεδομένων, περιορισμό της επεξεργασίας, παράδοση των δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή, μεταφορά των δεδομένων σε άλλο φορέα.
 • Να γνωστοποιούν κατάλληλα και εγκαίρως στα φυσικά πρόσωπα τα δικαιώματά τους.
 • Να εξασφαλίζουν την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σε όλο τον κύκλο ζωής τους.
 • Να γνωστοποιούν κάθε παραβίαση των δεδομένων εντός 72 ωρών στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και στα φυσικά πρόσωπα με απευθείας ενημέρωση ή δημόσια ανακοίνωση.
 • Να αποδεικνύουν ότι τηρούν όλες τις απαιτήσεις του Κανονισμού.
2Γιατί είναι χρήσιμο να ανήκω σε μία λογιστική εταιρεία;

Η επιλογή αξιόπιστων συνεργατών αποτελεί κάτι αρκετά σπάνιο στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Είναι όμως και απαραίτητη περισσότερο από κάθε άλλη φορά.

Η ένταξη σε μία λογιστική εταιρεία εμπεριέχει πολλά πλεονεκτήματα με σημαντικότερο την καλύτερη ενημέρωση, γνώση και παροχή υπηρεσιών από ένα πλήθος εξειδικευμένων συνεργατών διαφόρων κλαδών, που θα είναι στο πλευρό της εταιρείας σας για οποιοδήποτε θέμα προκύψει (λογιστικό, φοροτεχνικό, ελεγκτικό, νομικό) με πλήρη εχεμύθεια, αμεσότητα και σαφώς με πολύ χαμηλότερο κόστος.

• Χαμηλότερο κόστος
• Αμεσότητα
• Ασφάλεια
• Πλήθος υπηρεσιών

Δεν βρήκατε απάντηση στο ερώτημα σας; Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και ένας σύμβουλός της εταιρείας μας θα σας εξηπηρετήσει. 

  Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας