Μετασχηματισμός – Συγχώνευση Εταιρειών

Επικοινωνία
Δευτέρα – Παρασκευή: 9:00 π.μ. – 17:00 μ.μ.
Σάββατο – Κυριακή: Κατόπιν ραντεβού

+30 210 9319170

+30 694 4306549

Μετασχηματισμός επιχείρησης είναι «κάθε ουσιώδης μεταβολή στα δομικά στοιχεία του επιχειρησιακού συστήματος, ήτοι στις εισροές, διαδικασίες, εκροές, οικονομική δραστηριότητα, φορέα και έλεγχο της επιχείρησης».

Μετατροπές

H μεταβολή της νομικής μορφής του φορέα υπό την οποία λειτουργεί μία επιχείρηση χωρίς διαδοχή περιουσίας.
Μετατροπές που προβλέπονται από το νόμο:

Συγχωνεύσεις και διασπάσεις: διαδοχή φορέα με παράλληλη διαδοχή περιουσίας, όπου ο αρχικός φορέας παύει να υφίσταται.

Στις συγχωνεύσεις ΑΕ περιλαμβάνονται η συγχώνευση με απορρόφηση και η συγχώνευση με σύσταση νέας εταιρείας. Στις διασπάσεις ΑΕ περιλαμβάνονται η διάσπαση με απορρόφηση, η διάσπαση με σύσταση νέων εταιρειών και η διάσπαση με απορρόφηση και σύσταση νέων εταιρειών.
Στις συγχωνεύσεις ΕΠΕ περιλαμβάνονται η συγχώνευση με απορρόφηση και η συγχώνευση με σύσταση νέας εταιρείας.
Στις συγχωνεύσεις ΙΚΕ περιλαμβάνονται η συγχώνευση με απορρόφηση και η συγχώνευση με σύσταση νέας εταιρείας.

Μεταβιβάσεις επιχειρήσεων, κλάδων ή τμημάτων αυτών

Διαδοχή φορέα με παράλληλη διαδοχή περιουσίας, όπου ο αρχικός φορέας συνεχίζει να υφίσταται.

Εξαγορές: Διαδοχή ελέγχου

Με τον όρο “εξαγορά” εννοείται η εξ επαχθούς αιτίας απόκτηση του ελέγχου μιας επιχείρησης.

Οι έμπειροι λογιστές της KMservices θα σας βοηθήσουν να προβείτε στην πιο φορολογικά συμφέρουσα επιλογή μετασχηματισμού ή συγχώνευσης της εταιρία σας, συμβουλεύοντας σας καθ’ όλη την διαδικασία.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση,  μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.