Μισθοδοσία

Η διαχείριση της Μισθοδοσίας είναι μία από τις πιο δύσκολες και χρονοβόρες διαδικασίες που αντιμετωπίζει μια Εταιρεία όταν διαχειρίζεται στοιχεία του προσωπικού της.
 
Στην KMservices παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες στη διαχείριση της Μισθοδοσίας και στη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού για οποιαδήποτε μορφή εταιριών. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας προσαρμόζονται στις ανάγκες της εκάστοτε Εταιρείας, σύμφωνα με το εκάστοτε ασφαλιστικό και εργατικό νομικό πλαίσιο.

Ειδικότερα:

Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

Υπηρεσίες ΟΑΕΔ

Υπηρεσίες ΙΚΑ

Υπηρεσίες ΣΕΠΕ

Υπηρεσίες TAXIS

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας