Η εταιρεία μας στελεχωμένη με καταρτισμένους συνεργάτες προσφέρει ολοκληρωμένες λογιστικές, φοροτεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Guaranteed solutions for Enterprises

Establishment- Commencement of a Business

We entirely undertake to accomplish the full foundation of your company as well as the VAT yield according to all lawful and prevailing procedures.

Organizing and Supervising the Accounting Office

We are impeccably aware of how to keep safe your company. Organizing and maintaining higher level of performance and standards of your accounting affairs. 

Payroll

 

We render specialized services towards the management of Payroll and the administration of human resource for any form of enterprises.

MyData

 

We render consultative services for visiting digital platforms. 

We are entrusted with the affairs of more than

1

Enterprises

Would you be interested in being one of them?

Contact us now.

Corporate Profile

Our company is staffed with well-trained associates, renders integrated accounting, tax-related and consultative services towards any interested natural or legal entity.

Our perennial experience and continuous follow-up of changes in the full range of tax, accounting and labor issues enable us to fulfill the needs of every type and size of business by providing solutions to current issues that are of their concern. Throughout our cooperation with experienced legal experts in tax affairs, we deal with legal issues with appeals or lawsuits when and if required.