Muhasebe Organizasyonu – Denetimi

KMservices olarak, mevcut yasama ve muhasebe gelişmelerini sürekli değerlendirerek ve personeli bu konularda bilgilendirerek, muhasebe çalışmalarını kontrol ederek ve her türlü yasa ve muhasebe ilkelerini uygulayarak, işletmeyi nasıl koruyacağımızı ve Muhasebesini nasıl üst düzeyde düzenleyeceğimizi ve sürdüreceğimizi çok iyi biliyoruz. Aynı zamanda, Devlet ve Sigorta Kuruluşları nezdinde şirketin tüm davalarının eksiksiz ve hassas bir şekilde ele alınmasını üstleniyoruz.

Muhasebe Departmanı ve Finansal Hizmetler Departmanının yasal, sorunsuz ve verimli çalışması için aşağıdaki özel hizmetleri sunuyoruz:

 • Gerekirse, şirketin ihtiyaçlarına göre yeni bir Muhasebe Planının incelenmesi, hazırlanması ve uygulanması.
 • İşlerin daha iyi yürütülmesi ve Muhasebe Departmanının daha verimli çalışması için şirketin Muhasebe Prosedürlerinin analizi ve incelenmesi.
 • Gerektiğinde Formların tasarımı ve önerisi.
 • Mevcut Bilgi Sisteminin veya gerekirse yeni bir Sistem teklifinin incelenmesi, kalite kontrolü ve uygulanması.
 • Muhasebe işlemlerinin Otomasyonu için çalışma.
 • Personel Değerlendirmesi ve Sorumluluk verme.
 • Muhasebe ve Yönetim Süreçlerinin yanı sıra Ticari Yönetim Kontrol Sisteminin Organizasyonu.
 • Mali Tabloların Hazırlanması ve Kontrolüne, Periyodik Sonuçların ve Mali Verilerin (Raporlar) ve Mali Göstergelerin düzenlenmesine yönelik Hizmetlerin Organizasyonu.
 • Mali Bütçenin ve Nakit Planlamanın Hazırlanması, İzlenmesi ve Kontrolüne Yönelik Hizmetlerin Organizasyonu.
 • Şirkete ait Muhasebe Kayıtları ve Verilerinin örnekleme kontrolleri yoluyla Vergi, İş – Sigorta ve Ticaret Kanunu ile Muhasebe Planı ve Muhasebe İlkelerinin uygulanmasının kontrolü.
 • Muhasebe ve Stokların İç Denetim Sisteminin Tasarımı ve Uygulanması.
 • Örnek bazda yapılan Denetim Sözleşmesi ve Aylık Bakiyeler.
 • Satılan malların maliyetini hesaplamak mümkünse, Aylık Sonuçların ve Mali Göstergelerin Düzenlenmesi ve Analizi.

Daha fazla bilgi veya açıklama için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin