Bütçe – Bilanço

Bütçe

Bütçe, bir şirketin bir muhasebe dönemi veya verimli bir faaliyet sırasında ortaya çıkacak gelir ve giderlerinin ayrıntılı ve detaylı bir tahminidir.

Bilanço

Bilanço, bir işletmenin belirli bir dönemdeki varlıklarını, Borçlarını ve Alacaklarını gösteren bir muhasebe tablosudur. Bilanço, kâr ve zarar tabloları ve bunlara eşlik eden finansal tablolar, işletmenin finansal durumunu ve beklentilerini analiz etmek için değerli bir araçtır ve bankalar ve yatırımcılar tarafından bir borç vermeden veya borsada hisse satın almadan önce iş pozisyonunu değerlendirmek için kullanılır.

Daha fazla bilgi veya açıklama için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin