Adli İtiraz İşlemi

Neden itiraz işlemi yürütülür?

Vergi idaresinin eylemlerinin idari usul çerçevesinde incelenmesi için idari itiraz işlemi yürütülür. Kamu gelirlerinin en hızlı şekilde tahsil edilmesi ve idari mahkemelerin vergi idaresi düzeyinde çözülebilecek davalardan uzaklaşması için vergi ihtilaflarının kısa vadede çözülmesi amaçlanmaktadır.

Hangi süre içinde itiraz edebilirim?

Adli yoldan itiraz, Vergi Usul Kanunu’nun 5. maddesi veya buna mukabil İdari Usul Kanununun 63. maddesine göre hükümlerine göre, vergi makamlarının fiillerine karşı, fiilin bildiriminin veya ihmalin oluşmasının geçerli olmasından itibaren otuz (30) günlük itiraz vadesi içinde yapılır. Özellikle yurt dışında ikamet edenler için ilgili süre altmış (60) gün olarak belirlenmiştir.

Adli itiraz aşağıdaki durumlarda açılır:

Daha fazla bilgi veya açıklama için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin