Adli İtiraz İşlemi

Neden itiraz işlemi yürütülür?

Vergi idaresinin eylemlerinin idari usul çerçevesinde incelenmesi için idari itiraz işlemi yürütülür. Kamu gelirlerinin en hızlı şekilde tahsil edilmesi ve idari mahkemelerin vergi idaresi düzeyinde çözülebilecek davalardan uzaklaşması için vergi ihtilaflarının kısa vadede çözülmesi amaçlanmaktadır.

Uyuşmazlık Çözüm Müdürlüğü nezdinde hangi durumlarda ve hangi şekilde adli itirazda bulunabilirim?

Vergi mükellefi uyuşmazlıkları, Vergi Dairesi tarafından 1/1/2014 tarihinden itibaren aleyhinde düzenlenen veya yürütülen ve Vergi Usul Kanununun (4174/2013 sayılı Kanun’un 2. maddesi) uygulama kapsamına giren açık veya zımni fiiller hakkında, İdare Mahkemesine başvurmadan önce, bir idari prosedür çerçevesinde yeniden değerlendirme talebiyle Bağımsız Kamu Gelirleri İdaresi Uyuşmazlık Çözüm Müdürlüğü nezdinde itirazda bulunmak zorundadır. Adli itiraz, itiraz edilen fiili düzenleyen yetkili vergi dairesine yapılır.

Hangi süre içinde itiraz edebilirim?

Adli yoldan itiraz, Vergi Usul Kanunu’nun 5. maddesi veya buna mukabil İdari Usul Kanununun 63. maddesine göre hükümlerine göre, vergi makamlarının fiillerine karşı, fiilin bildiriminin veya ihmalin oluşmasının geçerli olmasından itibaren otuz (30) günlük itiraz vadesi içinde yapılır. Özellikle yurt dışında ikamet edenler için ilgili süre altmış (60) gün olarak belirlenmiştir.

Adli itiraz aşağıdaki durumlarda açılır:

Daha fazla bilgi veya açıklama için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin