Gayrimenkul Beyanı ve Kiralanması

1 Ocak’tan itibaren herhangi bir gayrimenkul hakkına sahip olan her tüzel kişi, gayrimenkul bilgilerini beyan etmekle (E9 beyannamesi) yükümlüdür.

Hangi durumlarda gayrimenkul kiralama için beyanname sunma yükümlülüğü vardır?

Gayrimenkulü kiralayanlar – alt kiracılar ve arsa ve gayrimenkulü kullandıranlar, yazılı veya sözlü bir anlaşma olup olmadığına ve kiranın nakit veya ayni olarak ödenip ödenmediğine bakılmaksızın, ilk kira sözleşmelerine veya tadilat sözleşmelerine veya kullanım imtiyazına ilişkin tüm bilgileri elektronik ortamda beyan etmekle yükümlüdür. Ebeveynlerine veya çocuklarına, ana konut olarak kullanılmak üzere, 200 metrekareye kadar ücretsiz konut sağlayanlar bu yükümlülükten muaftır. Ayrıca, kiralamanın sona ermesi halinde, kiralayan, sözleşmenin sona ermesini izleyen ayın sonuna kadar kiralamanın sona erdiğini beyan etmekle yükümlüdür.

Hangi kiralamalar için beyanda bulunma zorunluluğu var?

Hangi durumlarda kira beyannamesi sunulur?

Aşağıdakiler için beyan zorunluluğu vardır:

Daha fazla bilgi veya açıklama için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin