İş Kurma – Başlatma

Şirket kurma süreci, kuruluş tamamlanıncaya kadar gerekli destekleyici belgelerin elektronik ortamda sunulması ile artık basitleştirilmiştir. Şirketimizin uzmanlaşmış departmanı, tüm yasal prosedürlerle, vergi kimlik numarası alınıncaya kadar firmanızın komple kuruluşunu üstlenir.

İşletme türleri

Özel Sermaye Şirketi 

 • Özel Sermaye Şirketi (IKE) tek kişi tarafından da kurulabilir.
 • Şirket merkezi.
 • EFKA’da (Serbest Meslek Erbabı Sigorta Kurumu) sigorta sadece şirket yöneticileri için zorunludur.
 • Asgari 1 euro sermaye ile şirket kurulması.
 • IKE’nin işe başlaması GE.M.I. (Genel Ticaret Sicili)’nde (Tek Durak E-Hizmet) gerçekleşir.

Bir Özel Sermaye Şirketi’nden (IKE) elde edilen kârlar, bir sonraki yıl için %80 vergi avansı ile kâr dağıtımı üzerinden %22 ve %5 oranında vergilendirilir.

KMservices, basit bir yetkilendirmeden başka bir şey yapmanıza gerek kalmadan kendi Özel Sermaye Şirketinizin kurulması için gerekli tüm prosedürleri sizin adınıza başlatacaktır.

Yetki ve destekleyici belgeleri gönderdikten sonra sadece birkaç saat içinde, mesleki faaliyetinize başka bir gecikme olmadan başlayabilmeniz için yeni işinizin tam dosyasını teslim edeceğiz.

Her hafta toplantımızda faturaları ve işletmenizin sorunsuz ve yasal işleyişi ile ilgili tüm belgeleri alacağız, ardından arşivlemeye (Fiziki – Elektronik) ve bunların yönetimine geçeceğiz. Ayrıca, işletmenizin büyüklüğü ne olursa olsun, her ay Aylık Finansal Güncellemeyi alacaksınız.

 

Anonim Şirket 

 • Anonim Şirket (AŞ) bir kişi tarafından kurulabilir.
 • Şirket merkezi.
 • Hissedarların EFKA (Sigorta Kurumu)’da %3 veya daha fazla katılım oranı ile sigortalı olması.
 • Asgari sermaye miktarı 25.000 Euro’dur.
 • AŞ’nin işe başlaması GE.M.I. (Genel Ticaret Sicili)’nde (Tek Durak E-Hizmet) gerçekleşir.
 • Kurumsal yükümlülüklerden ortakların değil, yalnızca şirketin malvarlığı sorumludur.
 • EFKA’da% 3’ün altında olan hissedarlar için Zorunlu Olmayan Sigorta.
 • Kararlar çoğunlukla alınır.
 • Sermaye, menkul kıymetlere, hisse senetlerine dahil edilen eşit paylara bölünür.

Bir Anonim Şirketten elde edilen kârlar, bir sonraki yıl için %80 vergi avans oranıyla, kâr dağıtımına göre %22 ve %5 oranında vergilendirilir.

KMServices, basit bir yetkilendirmeden başka bir şey yapmanıza gerek kalmadan kendi Anonim Şirketinizin kurulması için gerekli tüm prosedürleri sizin adınıza başlatacaktır.

Yetki ve destekleyici belgeleri gönderdikten sonra sadece birkaç saat içinde, mesleki faaliyetinize başka bir gecikme olmadan başlayabilmeniz için yeni işinizin tam dosyasını teslim edeceğiz.

Her hafta toplantımızda faturaları ve işletmenizin sorunsuz ve yasal işleyişi ile ilgili tüm belgeleri alacağız, ardından arşivlemeye (Fiziki – Elektronik) ve bunların yönetimine geçeceğiz. Ayrıca, işletmenizin büyüklüğü ne olursa olsun, her ay Aylık Finansal Güncellemeyi alacaksınız.

 

Limited Şirket 

 • Limited Şirket (Ltd Şti) bir kişi tarafından kurulabilir.
 • Noterlik evrakı ile düzenlenen şirket anasözleşmesi.
 • Şirket merkezi.
 • EFKA (Sigorta Kurumu)’da sigortalı olması.
 • Asgari sermaye miktarı 4.000 Euro’dur.
 • Ltd Şti’nin işe başlaması GE.M.I. (Genel Ticaret Sicili)’nde (Tek Durak E-Hizmet) gerçekleşir.
 • Ortakların sorumluluğu sınırlıdır.
 • Şirket amacını, faaliyet şeklini ve idarenin yürütülmesini öngören anasözleşmenin mevcut olması.
 • Kurumsal yükümlülüklerden ortakların değil, yalnızca şirketin malvarlığı sorumludur.
 • Sermaye iştirak paylarına bölünür.

Bir Limited Şirketten elde edilen kârlar, bir sonraki yıl için %80 vergi avans oranıyla, kâr dağıtımına göre %22 ve %5 oranında vergilendirilir.

KMServices, basit bir yetkilendirmeden başka bir şey yapmanıza gerek kalmadan kendi Limited Şirketinizin kurulması için gerekli tüm prosedürleri sizin adınıza başlatacaktır.

Yetki ve destekleyici belgeleri gönderdikten sonra sadece birkaç saat içinde, mesleki faaliyetinize başka bir gecikme olmadan başlayabilmeniz için yeni işinizin tam dosyasını teslim edeceğiz.

Her hafta toplantımızda faturaları ve işletmenizin sorunsuz ve yasal işleyişi ile ilgili tüm belgeleri alacağız, ardından arşivlemeye (Fiziki – Elektronik) ve bunların yönetimine geçeceğiz. Ayrıca, işletmenizin büyüklüğü ne olursa olsun, her ay Aylık Finansal Güncellemeyi alacaksınız.

 

Kollektif Şirket

 • Bir Kollektif Şirket kurmak için en az iki ortağa ihtiyaç vardır.
 • Özel belge olarak düzenlenen şirket anasözleşmesi.
 • Şirket merkezi.
 • Belirli bir sermaye miktarı gerekli değildir.
 • OE’nin işe başlaması GE.M.I. (Genel Ticaret Sicili)’nde (Tek Durak E-Hizmet) gerçekleşir.
 • Genel ortakların sorumluluğu sınırsızdır.
 • Bütün ortakların EFKA’ya zorunlu sigortalanması.
 • Şirket amacını, faaliyet şeklini ve idarenin yürütülmesini öngören anasözleşmenin mevcut olması.

Bir Kollektif Şirketten elde edilen kârlar, bir sonraki yıl için %80 vergi avans oranıyla, kâr dağıtımına göre %22 oranında vergilendirilir.

KMServices, basit bir yetkilendirmeden başka bir şey yapmanıza gerek kalmadan kendi Kollektif Şirketinizin kurulması için gerekli tüm prosedürleri sizin adınıza başlatacaktır.

Yetki ve destekleyici belgeleri gönderdikten sonra sadece birkaç saat içinde, mesleki faaliyetinize başka bir gecikme olmadan başlayabilmeniz için yeni işinizin tam dosyasını teslim edeceğiz.

Her hafta toplantımızda faturaları ve işletmenizin sorunsuz ve yasal işleyişi ile ilgili tüm belgeleri alacağız, ardından arşivlemeye (Fiziki – Elektronik) ve bunların yönetimine geçeceğiz. Ayrıca, işletmenizin büyüklüğü ne olursa olsun, her ay Aylık Finansal Güncellemeyi alacaksınız.

 

Komandit Şirket 

 • Bir Komandit Şirketi’nin kurulması, katılım oranlarında herhangi bir kısıtlama olmaksızın, biri Genel Ortak ve diğeri Komanditer ortak olmak üzere en az iki ortak gerektirir.
 • Özel belge olarak düzenlenen şirket anasözleşmesi.
 • Şirket merkezi.
 • Belirli bir sermaye miktarı gerekli değildir.
 • Komandit Şirketin işe başlaması GE.M.I. (Genel Ticaret Sicili)’nde (Tek Durak E-Hizmet) gerçekleşir.
 • Şirket amacını, faaliyet şeklini ve idarenin yürütülmesini öngören anasözleşmenin mevcut olması.
 • Genel ortakların sorumluluğu sınırsızdır.
 • Bütün ortakların EFKA’ya zorunlu sigortalanması.

Bir Komandit Şirketten elde edilen kârlar, bir sonraki yıl için %80 vergi avans oranıyla, kâr dağıtımına göre %22 oranında vergilendirilir.

KMServices, basit bir yetkilendirmeden başka bir şey yapmanıza gerek kalmadan kendi Komandit Şirketinizin kurulması için gerekli tüm prosedürleri sizin adınıza başlatacaktır.

Yetki ve destekleyici belgeleri gönderdikten sonra sadece birkaç saat içinde, mesleki faaliyetinize başka bir gecikme olmadan başlayabilmeniz için yeni işinizin tam dosyasını teslim edeceğiz.

Her hafta toplantımızda faturaları ve işletmenizin sorunsuz ve yasal işleyişi ile ilgili tüm belgeleri alacağız, ardından arşivlemeye (Fiziki – Elektronik) ve bunların yönetimine geçeceğiz. Ayrıca, işletmenizin büyüklüğü ne olursa olsun, her ay Aylık Finansal Güncellemeyi alacaksınız.

 

Şahıs Şirketi

 • Yerleşim yerinin varlığı.
 • Yerleşim yeri, bir kira veya imtiyaz veya özel mülkiyete ait bir alan ise bir emlak sözleşmesi ile ıspatlanır.
 • EFKA’da zorunlu sigorta.
 • Ad / Ayırt Edici Unvan Ön Kayıt Bilgileri Sertifikası.
 • İşletmenizde kullanmayı düşündüğünüz Adı ​​/ Ayırt Edici Unvanı kullanma hakkı ile ilgilidir. İlgili Oda tarafından verilir.
 • Vergi Kimlik Numarası ve Faaliyete Başlama Belgesi. Mevcut Vergi kimlik numaranızı kullanırsınız, sertifika ise işletmenizin yerleşeceği veya bağlı olacağı bölgenin yetkili Vergi Dairesi tarafından verilir.
 • İlgili odaya kayıt.
 • Esnek işletme türü.
 • Düşük işletme maliyeti.

Bir Şahıs Şirketi’nden elde edilen karlar aşağıdaki ölçeğe göre vergilendirilir:

Vergilendirilen gelir (euro)Katsayı (%)
< 10.0009%
> 10.001  έως  20.00022%
> 20.001  έως  30.00028%
> 30.001  έως  40.00036%
> 40.00144%

Toplam Vergi Tutarında %55 vergi avansı da hesaplanacaktır.

KMServices, basit bir yetkilendirmeden başka bir şey yapmanıza gerek kalmadan kendi Şahıs Şirketinizin kurulması için gerekli tüm prosedürleri sizin adınıza başlatacaktır.

Yetki ve destekleyici belgeleri gönderdikten sonra sadece birkaç saat içinde, mesleki faaliyetinize başka bir gecikme olmadan başlayabilmeniz için yeni işinizin tam dosyasını teslim edeceğiz.

Her hafta toplantımızda faturaları ve işletmenizin sorunsuz ve yasal işleyişi ile ilgili tüm belgeleri alacağız, ardından arşivlemeye (Fiziki – Elektronik) ve bunların yönetimine geçeceğiz. Ayrıca, işletmenizin büyüklüğü ne olursa olsun, her ay Aylık Finansal Güncellemeyi alacaksınız.

 

Daha fazla bilgi veya açıklama için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin