Gelir Vergisi Beyannamesi (E1, E2)

Gelir vergisi beyannamesi, bir meslek icra etmeyen gerçek kişilerin elektronik beyannamesi olup, yıllık olarak doldurulur ve yetkili vergi makamlarına sunulur. Bu beyannamelerde bir önceki yılın tüm gelirlerini listeler.
Bir iş veya meslek icra eden her yükümlü için, ayrıca yetkilendirilmiş muhasebeciler tarafından sunulan yükümlü beyanları için elektronik beyan zorunlu hale gelmiştir.
 

Daha fazla bilgi veya açıklama için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin