Haczedilemeyen Hesap

Devlete borcunuz olması durumunda banka hesabınızın haczedilemez olarak beyan edilmesi. 
AADE (Bağımsız Kamu Gelirleri İdaresi), belirli meblağ ve ödenekleri haczedemez.

El konulamayan miktar 1.250,00 Euro olup, toplam ele konulamayan 1.000,00 Euro tutarı artı sonraki 500,00 Euro’nun %50’sinden oluşmaktadır. 1.250,00 Euro’luk tutar tek bir banka hesabında haczedilemez ve bu tutar, TAXIS’e (Ulusal Vergi Sistemi Sayfası) haczedilemeyen tek banka hesabı olarak beyan edilmiş olmalıdır.

Haczedilemeyen ödenekler şunlardır:

Daha fazla bilgi veya açıklama için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin