Şirket Feshi – Tasfiyesi

Şirketlerin feshi, otomatik olarak şirketin tüzel kişiliğinin sona ermesini sağlamaz, ancak şirketi sürmekte olan tüm hukuki ilişkilerinin tasfiye aşamasına götürür. Bu nedenle şirketin feshinin temel sonucu, ana sözleşmesinde öngörülen üretim amacının tasfiye amacıyla değiştirilmesidir.

Şirketlerin fesih nedenleri

Tasfiye aşamasında şirket tüzel kişiliğini korur. Değişen, kurumsal amacıdır ve bunun yerini tasfiye amacı alır. Şirketin tasfiye memurları artık yönetim faaliyetlerinde bulunamazlar ve şirketin ticari faaliyetini sürdüremezler. Bunun yerine, şirket varlıklarının aktifini ellerinde tutma ve amacına ulaşmak için gerekli görülen tüm tasfiye işlemlerini yürütme yükümlülükleri vardır.

Daha fazla bilgi veya açıklama için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin